Over AKD


AKD er en i Amsterdam. Het postadres is Postbus 59280, 1040 Amsterdam Het bezoekadres is Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 Amsterdam. På Advokatguiden har AKD 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 2 sidevisninger.

Expertisegebieden


Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

Vermogendelict, voorlopige hechtenis, Medisch strafrecht, Militair strafrecht, Ontnemingsrecht, Uitingsdelicten, Moord, misdaad, drugs, wapens, poging, deelname, vertrouwelijkheid,

Zedenzaken, WED, de Dierenwet, de Wet luchtvaart, de Telecommunicatiewet, de Wet milieubeheer, de Natuurbeschermingswet, de Kansspelwet, WFT, prijzen, marktmanipulatie, handel met voorkennis

Werkgever, collega, bemiddeling, overeenkomst, werknemer, arbeidsconflict, salaris, ziekte, bedrijfsarts, arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ontslag, vakbonden, cao's, stakingen, ondernemingsraad,

Bedrijfscommissie, vakbonden, collectieve onderhandelingsovereenkomst

ACM, concurrentie,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

Overheidsbeslissingen, administratief orgaan, concessie, handhaving, administratieve wetgeving

Leefomgeving, milieubescherming, lucht- en waterkwaliteit, natuur, omgevingsplannen, vergunningen, milieupact, milieubeleid, VROM, milieudelicten

Aankoop, verkoop, bouwvergunning, servitut, projectontwikkeling

Grondeigenaar, bouwvergunninghouder, bouw, aankoop, verkoop, eigendomsregistratie, bouwfouten

Schulden, minimaal bestaan, gedwongen verkoop, fittingen -vrij

Faillissement, herstructurering

Schulden, schuldeiser, CIR

Financieel recht, IPO, bank, financieel toezicht, WFT, BGFO, anti-wit wassen, derivaten, investeringen, vermogensbeheer, financiering, verzekeringswetgeving

Overlast, water, beplanting, afbakening, ramen, balkon, grensovergang, instorting, noodweg, leidingen, grenzen

Duurbe?indiging, verplichtingen, freelancer, distributie, agentuur, aandeelhouder, licentie, ontbinding, aanbod, aanvaarding, voorwaarden"

Bestuursleden, aansprakelijkheid voor schade, wanbeheer, illegaal,

Arbeidsconflict, bemiddeling, VAN

Ontslagen, UWV, reflectieprincipe,

Border Crossing -werk, implementatie,

Leverancier, fabrikant, tussenpersoon, distribueren, handelsagent

Belastingdelicten, fiod, belastingonderwerp, FSB

Internationaal recht, genocide, oorlogsmisdaden, terrorisme

Bodemvervuiling, geluidsvervuiling, milieucrimineel, milieu -delicten,

Achterstallige betalingen, huurbescherming, huurcommissie, huurovereenkomst, ontruiming, huurgeschil, huurovereenkomst, huurverhoging, huurrecht, onderverhuur

De hulp van een advocaat inroepen

Het duurt slechts een minuut om te voltooien