Totale score

Over KienhuisHoving advocaten en notarissen


KienhuisHoving advocaten en notarissen er en i Enschede. Het postadres is Postbus 109, 7500 AC Het bezoekadres is Pantheon 25, 7521 Enschede. På Advokatguiden har KienhuisHoving advocaten en notarissen 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 4 sidevisninger.

Expertisegebieden


Faillissement, herstructurering

Schulden, schuldeiser, CIR

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

Leverancier, fabrikant, tussenpersoon, distribueren, handelsagent

Product, gevolgschade, aansprakelijkheid

Bestuursleden, aansprakelijkheid voor schade, wanbeheer, illegaal,

ACM, concurrentie,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

Werkgever, collega, bemiddeling, overeenkomst, werknemer, arbeidsconflict, salaris, ziekte, bedrijfsarts, arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ontslag, vakbonden, cao's, stakingen, ondernemingsraad,

Duurbe?indiging, verplichtingen, freelancer, distributie, agentuur, aandeelhouder, licentie, ontbinding, aanbod, aanvaarding, voorwaarden"

Aankoop, verkoop, bouwvergunning, servitut, projectontwikkeling

Grondeigenaar, bouwvergunninghouder, bouw, aankoop, verkoop, eigendomsregistratie, bouwfouten

Ontslagen, UWV, reflectieprincipe,

Border Crossing -werk, implementatie,

Bedrijfscommissie, vakbonden, collectieve onderhandelingsovereenkomst

Achterstallige betalingen, huurbescherming, huurcommissie, huurovereenkomst, ontruiming, huurgeschil, huurovereenkomst, huurverhoging, huurrecht, onderverhuur

Schulden, minimaal bestaan, gedwongen verkoop, fittingen -vrij

Ambtenaren, politici, ministers, rechterlijke macht, militairen, politieagenten, gerechtsdeurwaarders, notarissen

Basisschool, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs

De kamer, winkel, kantoor

Huisvesting, huis, appartement, kamer

De hulp van een advocaat inroepen

Het duurt slechts een minuut om te voltooien