Totale score

Over Van der Feltz advocaten


Van der Feltz advocaten er en i 's-Gravenhage. Het postadres is Postbus 85615, 2508 CH Het bezoekadres is Javastraat 22, 2585 's-Gravenhage. På Advokatguiden har Van der Feltz advocaten 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 4 sidevisninger.

Expertisegebieden


Leefomgeving, milieubescherming, lucht- en waterkwaliteit, natuur, omgevingsplannen, vergunningen, milieupact, milieubeleid, VROM, milieudelicten

Leefomgeving, milieubescherming, lucht- en waterkwaliteit, natuur, omgevingsplannen, vergunningen, milieupact, milieubeleid, VROM, milieudelicten

Duurbe?indiging, verplichtingen, freelancer, distributie, agentuur, aandeelhouder, licentie, ontbinding, aanbod, aanvaarding, voorwaarden"

Aankoop, verkoop, bouwvergunning, servitut, projectontwikkeling

NAI, Raadsbehandeling, Violence Institute, ADR

Schulden, minimaal bestaan, gedwongen verkoop, fittingen -vrij

Achterstallige betalingen, huurbescherming, huurcommissie, huurovereenkomst, ontruiming, huurgeschil, huurovereenkomst, huurverhoging, huurrecht, onderverhuur

De kamer, winkel, kantoor

Huisvesting, huis, appartement, kamer

Grondeigenaar, bouwvergunninghouder, bouw, aankoop, verkoop, eigendomsregistratie, bouwfouten

Overheidsbeslissingen, administratief orgaan, concessie, handhaving, administratieve wetgeving

Subsidieregeling, aanbestedingen, staatssteun, transparantie, gelijkheid

Inkomstenbelasting, bedrijfsinkomsten, investeringsinkomsten, onroerendgoedbelasting, belastingadvies, audit, boekbespreking, belastingvoucher, vergelijking,

De hulp van een advocaat inroepen

Het duurt slechts een minuut om te voltooien