Totale score

Over Van Doorne N.V.


Van Doorne N.V. er en i Amsterdam. Het postadres is Postbus 75265, 1070 Amsterdam Het bezoekadres is Jachthavenweg 121, 1081 Amsterdam. På Advokatguiden har Van Doorne N.V. 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 5 sidevisninger.

Expertisegebieden


Vermogendelict, voorlopige hechtenis, Medisch strafrecht, Militair strafrecht, Ontnemingsrecht, Uitingsdelicten, Moord, misdaad, drugs, wapens, poging, deelname, vertrouwelijkheid,

Leefomgeving, milieubescherming, lucht- en waterkwaliteit, natuur, omgevingsplannen, vergunningen, milieupact, milieubeleid, VROM, milieudelicten

Leefomgeving, milieubescherming, lucht- en waterkwaliteit, natuur, omgevingsplannen, vergunningen, milieupact, milieubeleid, VROM, milieudelicten

Zedenzaken, WED, de Dierenwet, de Wet luchtvaart, de Telecommunicatiewet, de Wet milieubeheer, de Natuurbeschermingswet, de Kansspelwet, WFT, prijzen, marktmanipulatie, handel met voorkennis

Internationaal recht, genocide, oorlogsmisdaden, terrorisme

Bodemvervuiling, geluidsvervuiling, milieucrimineel, milieu -delicten,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

Aankoop, verkoop, bouwvergunning, servitut, projectontwikkeling

Financieel recht, IPO, bank, financieel toezicht, WFT, BGFO, anti-wit wassen, derivaten, investeringen, vermogensbeheer, financiering, verzekeringswetgeving

Licentie, vertrouwelijkheid, kapitaalvereisten, kapitaalmarkt, vermogensbeheer, krediet, financiering

Duurbe?indiging, verplichtingen, freelancer, distributie, agentuur, aandeelhouder, licentie, ontbinding, aanbod, aanvaarding, voorwaarden"

Inkomstenbelasting, bedrijfsinkomsten, investeringsinkomsten, onroerendgoedbelasting, belastingadvies, audit, boekbespreking, belastingvoucher, vergelijking,

NAI, Raadsbehandeling, Violence Institute, ADR

Schulden, minimaal bestaan, gedwongen verkoop, fittingen -vrij

Werkgever, collega, bemiddeling, overeenkomst, werknemer, arbeidsconflict, salaris, ziekte, bedrijfsarts, arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ontslag, vakbonden, cao's, stakingen, ondernemingsraad,

Ontslagen, UWV, reflectieprincipe,

Border Crossing -werk, implementatie,

Bedrijfscommissie, vakbonden, collectieve onderhandelingsovereenkomst

ACM, concurrentie,

Achterstallige betalingen, huurbescherming, huurcommissie, huurovereenkomst, ontruiming, huurgeschil, huurovereenkomst, huurverhoging, huurrecht, onderverhuur

Uitvinder, ontwerper, ontwikkelaar, auteur, uitvinding, ontwerp, software, literatuur

Overheidsbeslissingen, administratief orgaan, concessie, handhaving, administratieve wetgeving

Subsidieregeling, aanbestedingen, staatssteun, transparantie, gelijkheid

Verzekeringsgeschillen, verzekeringsvergoedingen, schadevergoedingsbeoordeling, verzekeringsclaims,

De kamer, winkel, kantoor

Huisvesting, huis, appartement, kamer

Bestuursleden, aansprakelijkheid voor schade, wanbeheer, illegaal,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

Faillissement, herstructurering

Leverancier, fabrikant, tussenpersoon, distribueren, handelsagent

De hulp van een advocaat inroepen

Het duurt slechts een minuut om te voltooien