Totale score

Over Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation


Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation er en i 's-Gravenhage. Het postadres is Postbus 18598, 2502 EN Het bezoekadres is Sportlaan 40, 2566 's-Gravenhage. På Advokatguiden har Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 7 sidevisninger.

Expertisegebieden


Werkgever, collega, bemiddeling, overeenkomst, werknemer, arbeidsconflict, salaris, ziekte, bedrijfsarts, arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ontslag, vakbonden, cao's, stakingen, ondernemingsraad,

Huwelijksovereenkomst, naamsverandering, goedkeuring, vaderschap

Kinderalimentatie, alimentatieprocedure, gescheiden, Echtscheiding, echtscheidingszaak, mediator, ouderschapsplan,

Internationaal huwelijk, nationaliteit, woonland, internationaal erfrecht, rechtskeuze,

Conflictbemiddeling, deskundige hulp, oplossing, MFN

moederschap, ouderschap, erkenning, ontkenning, vastberadenheid,

Persoonlijk letsel, ongeval, verkeersongeval,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

Achterstallige betalingen, huurbescherming, huurcommissie, huurovereenkomst, ontruiming, huurgeschil, huurovereenkomst, huurverhoging, huurrecht, onderverhuur

Leverancier, fabrikant, tussenpersoon, distribueren, handelsagent

Bestuursleden, aansprakelijkheid voor schade, wanbeheer, illegaal,

ACM, concurrentie,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

Erfgenamen, testamenten, bloedverwanten, schenkingen, successierechten

Vermogendelict, voorlopige hechtenis, Medisch strafrecht, Militair strafrecht, Ontnemingsrecht, Uitingsdelicten, Moord, misdaad, drugs, wapens, poging, deelname, vertrouwelijkheid,

Overheidsbeslissingen, administratief orgaan, concessie, handhaving, administratieve wetgeving

Leefomgeving, milieubescherming, lucht- en waterkwaliteit, natuur, omgevingsplannen, vergunningen, milieupact, milieubeleid, VROM, milieudelicten

Leefomgeving, milieubescherming, lucht- en waterkwaliteit, natuur, omgevingsplannen, vergunningen, milieupact, milieubeleid, VROM, milieudelicten

Duurbe?indiging, verplichtingen, freelancer, distributie, agentuur, aandeelhouder, licentie, ontbinding, aanbod, aanvaarding, voorwaarden"

Inkomstenbelasting, bedrijfsinkomsten, investeringsinkomsten, onroerendgoedbelasting, belastingadvies, audit, boekbespreking, belastingvoucher, vergelijking,

De kamer, winkel, kantoor

Huisvesting, huis, appartement, kamer

Immigratierecht, vreemdelingenrecht, inburgering, inreis, uitreis, verblijf, gezinshereniging, verblijfsvergunning asiel, staatsburgerschap, arbeidsimmigratie

Zedenzaken, WED, de Dierenwet, de Wet luchtvaart, de Telecommunicatiewet, de Wet milieubeheer, de Natuurbeschermingswet, de Kansspelwet, WFT, prijzen, marktmanipulatie, handel met voorkennis

Belastingdelicten, fiod, belastingonderwerp, FSB

Internationaal recht, genocide, oorlogsmisdaden, terrorisme

Bodemvervuiling, geluidsvervuiling, milieucrimineel, milieu -delicten,

De leveringswet, de leveringswet, EAW, wots

Aankoop, verkoop, bouwvergunning, servitut, projectontwikkeling

Grondeigenaar, bouwvergunninghouder, bouw, aankoop, verkoop, eigendomsregistratie, bouwfouten

Overlast, water, beplanting, afbakening, ramen, balkon, grensovergang, instorting, noodweg, leidingen, grenzen

Schulden, minimaal bestaan, gedwongen verkoop, fittingen -vrij

Vermogendelict, voorlopige hechtenis, Medisch strafrecht, Militair strafrecht, Ontnemingsrecht, Uitingsdelicten, Moord, misdaad, drugs, wapens, poging, deelname, vertrouwelijkheid,

Strafbare wet, de Jeugdstrafwet,

Product, gevolgschade, aansprakelijkheid

Ontslagen, UWV, reflectieprincipe,

Bedrijfscommissie, vakbonden, collectieve onderhandelingsovereenkomst

De hulp van een advocaat inroepen

Het duurt slechts een minuut om te voltooien