Over Ploum


Ploum er en i Rotterdam. Het postadres is Postbus 711, 3000 AS Het bezoekadres is Blaak 28, 3011 Rotterdam. På Advokatguiden har Ploum 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 6 sidevisninger.

Expertisegebieden


Faillissement, herstructurering

Schulden, schuldeiser, CIR

Vermogendelict, voorlopige hechtenis, Medisch strafrecht, Militair strafrecht, Ontnemingsrecht, Uitingsdelicten, Moord, misdaad, drugs, wapens, poging, deelname, vertrouwelijkheid,

Zedenzaken, WED, de Dierenwet, de Wet luchtvaart, de Telecommunicatiewet, de Wet milieubeheer, de Natuurbeschermingswet, de Kansspelwet, WFT, prijzen, marktmanipulatie, handel met voorkennis

Belastingdelicten, fiod, belastingonderwerp, FSB

Bodemvervuiling, geluidsvervuiling, milieucrimineel, milieu -delicten,

Inkomstenbelasting, bedrijfsinkomsten, investeringsinkomsten, onroerendgoedbelasting, belastingadvies, audit, boekbespreking, belastingvoucher, vergelijking,

Overheidsbeslissingen, administratief orgaan, concessie, handhaving, administratieve wetgeving

Schulden, minimaal bestaan, gedwongen verkoop, fittingen -vrij

Duurbe?indiging, verplichtingen, freelancer, distributie, agentuur, aandeelhouder, licentie, ontbinding, aanbod, aanvaarding, voorwaarden"

Verzekeringsgeschillen, verzekeringsvergoedingen, schadevergoedingsbeoordeling, verzekeringsclaims,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

ACM, concurrentie,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

NAI, Raadsbehandeling, Violence Institute, ADR

Leverancier, fabrikant, tussenpersoon, distribueren, handelsagent

Subsidieregeling, aanbestedingen, staatssteun, transparantie, gelijkheid

Leefomgeving, milieubescherming, lucht- en waterkwaliteit, natuur, omgevingsplannen, vergunningen, milieupact, milieubeleid, VROM, milieudelicten

Leefomgeving, milieubescherming, lucht- en waterkwaliteit, natuur, omgevingsplannen, vergunningen, milieupact, milieubeleid, VROM, milieudelicten

Bestuursleden, aansprakelijkheid voor schade, wanbeheer, illegaal,

Aankoop, verkoop, bouwvergunning, servitut, projectontwikkeling

Grondeigenaar, bouwvergunninghouder, bouw, aankoop, verkoop, eigendomsregistratie, bouwfouten

Achterstallige betalingen, huurbescherming, huurcommissie, huurovereenkomst, ontruiming, huurgeschil, huurovereenkomst, huurverhoging, huurrecht, onderverhuur

De kamer, winkel, kantoor

Huisvesting, huis, appartement, kamer

Werkgever, collega, bemiddeling, overeenkomst, werknemer, arbeidsconflict, salaris, ziekte, bedrijfsarts, arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ontslag, vakbonden, cao's, stakingen, ondernemingsraad,

Financieel recht, IPO, bank, financieel toezicht, WFT, BGFO, anti-wit wassen, derivaten, investeringen, vermogensbeheer, financiering, verzekeringswetgeving

Licentie, vertrouwelijkheid, kapitaalvereisten, kapitaalmarkt, vermogensbeheer, krediet, financiering

Uitvinder, ontwerper, ontwikkelaar, auteur, uitvinding, ontwerp, software, literatuur

Product, gevolgschade, aansprakelijkheid

Ontslagen, UWV, reflectieprincipe,

Border Crossing -werk, implementatie,

Bedrijfscommissie, vakbonden, collectieve onderhandelingsovereenkomst

De hulp van een advocaat inroepen

Het duurt slechts een minuut om te voltooien