Over AKD


AKD is een in Eindhoven. Het postadres is Postbus 666, 5600 AR Het bezoekadres is Flight Forum 1, 5657 Eindhoven. Op Legaaly AKD heeft 0 reviews en een gemiddelde score van 0. Laatste maand had dit profiel 1 pageviews.

Expertisegebieden


Faillissement, herstructurering

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

Bestuursleden, aansprakelijkheid voor schade, wanbeheer, illegaal,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandeelhoudersverantwoordelijkheid, management, eigen vermogen, commercieel, bedrijfsontwikkeling, start-up, rapportage, bedrijfsmanagement, bedrijfsverkoop, acquisitie, vestiging, aandelen

ACM, concurrentie,

Duurbe?indiging, verplichtingen, freelancer, distributie, agentuur, aandeelhouder, licentie, ontbinding, aanbod, aanvaarding, voorwaarden"

Leverancier, fabrikant, tussenpersoon, distribueren, handelsagent

Achterstallige betalingen, huurbescherming, huurcommissie, huurovereenkomst, ontruiming, huurgeschil, huurovereenkomst, huurverhoging, huurrecht, onderverhuur

De kamer, winkel, kantoor

Huisvesting, huis, appartement, kamer

Aankoop, verkoop, bouwvergunning, servitut, projectontwikkeling

Grondeigenaar, bouwvergunninghouder, bouw, aankoop, verkoop, eigendomsregistratie, bouwfouten

NAI, Raadsbehandeling, Violence Institute, ADR

Schulden, minimaal bestaan, gedwongen verkoop, fittingen -vrij

Werkgever, collega, bemiddeling, overeenkomst, werknemer, arbeidsconflict, salaris, ziekte, bedrijfsarts, arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ontslag, vakbonden, cao's, stakingen, ondernemingsraad,

Border Crossing -werk, implementatie,

Product, gevolgschade, aansprakelijkheid

Overlast, water, beplanting, afbakening, ramen, balkon, grensovergang, instorting, noodweg, leidingen, grenzen

Het duurt slechts een minuut om te voltooien

De hulp van een advocaat inroepen