Advocaten gewaarschuwd door de Noorse Orde van Advocaten

Het doel van Advokatguiden is altijd geweest om bij te dragen aan meer transparantie in de Noorse advocatuur. Met informatie van Advokatklageordningen heeft Advokatguiden onderstaande lijst samengesteld. De lijst bevat advocaten die in de afgelopen vijf jaar drie of meer keer schuldig zijn bevonden door de tuchtrechtelijke autoriteiten.

Kritiek

Tuchtmaatregelen zijn een belangrijk aanbod aan degenen die menen dat een advocaat een te hoog honorarium heeft aangenomen of de regels van de juridische ethiek heeft overtreden. Klachten zijn gratis en de actie wordt gefinancierd door advocaten. Als de advocaat lid is van de orde van advocaten is de tuchtcommissie het eerste aanspreekpunt.

Berisping

In geval van overtreding van de Regels voor een goede procespraktijk hebben de Orde, de Tuchtcommissie en de Raad van Discipline drie sanctiemogelijkheden, met oplopende zwaarte; kritiek, berisping en waarschuwing. In beroepen over de hoogte van het honorarium kunnen de tuchtcolleges ook beslissen dat het honorarium wordt verminderd of geheel wordt kwijtgescholden. De advocaat kan dan worden veroordeeld tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ereloon voor klachten.

Waarschuwing

Tegen beslissingen van commissies kan beroep worden aangetekend bij de Raad van Discipline. De Raad van Discipline is ook de eerste instantie van beroep in gevallen waarin de advocaat geen lid is van de Noorse orde van advocaten. De beslissingen van de raad zijn definitief, maar beslissingen kunnen voor de rechter worden gebracht. De onderstaande lijst bevat gegevens van de tuchtraad en de tuchtcommissie van de orde van advocaten.

Kritiek

geheven indien de advocaat heeft gehandeld in strijd met de goede juridische praktijk of in strijd met de wet, zie de Courts of Justice Act § 227.

Berisping

geheven indien de advocaat heeft gehandeld in strijd met de goede juridische praktijk of in strijd met de wet, zie de Wet op de rechterlijke instanties § 227, derde lid.

Waarschuwing

In ernstige gevallen geheven in geval van schending van de goede rechtsbedeling of het recht, zie de Wet op de rechterlijke instanties, § 227, derde lid.

Lagere vergoedingen

Indien het gerecht vaststelt dat een advocaat een te hoog ereloon heeft gevraagd, bepaalt het wat een redelijk en noodzakelijk voer is, zie de Gerechtswet § 227, vierde lid. Het gerecht kan de advocaat die een te hoog ereloon heeft ontvangen, gelasten het teveel betaalde terug te betalen.

Lijst van advocaten gewaarschuwd door de Noorse Orde van Advocaten

Er zijn momenteel geen advocaten met sancties in onze database

De informatie die ten grondslag ligt aan de lijst is afkomstig van de Noorse orde van advocaten. De lijst is bijgewerkt tot 1 mei 2022. De lijst bevat alleen advocaten die in de afgelopen vijf jaar drie of meer veroordelingen tegen zich hebben gehad. Advokatguiden behoudt zich het recht voor om fouten over te nemen.